-->

iPad 2 liệt phím home

iPad 2 nút home bấm không được không có phản hồi. Nút home là một module nằm trên màn hình kết nối với main qua sợi dây cáp xạc bên trong máy.

Cách để nhận biết iPad 2 nút home bấm không được do main :

  • Đã thay nút home khác không được.
  • Đã thay cable xạc trong máy test vẩn không khắc phục .