-->

iPad Mini 1 ẩn Wifi

iPad Mini 1 lỗi Wifi ẩn nghĩa là Wifi bị ẩn luôn. Vào cài đặt không bật lên được. Cách để nhận biết …

iPad Mini 1 liệt phím home

iPad Mini 1 lỗi nút home bấm không được không có phản hồi. Nút home là một module nằm trên cảm ứng …

iPad Mini 1 mất loa chuông bên trái

iPad Mini 1 lỗi chuông bên trái không nghe trong khi chuông bên phải vẫn nghe bình thường. iPad Min…

iPad Mini 1 mất camera sau

iPad Mini 1 lỗi camera sau chụp hình không được chuyển qua camera trước thì chụp bình thường. Cụm c…

iPad Mini 1 mất đèn màn hình

iPad Mini 1 không lên đèn màn hình vẩn còn thấy các icon trên màn hình khi rọi đèn vào. Trường hợp …

iPad Air 2 mất đèn màn hình

iPad Air 2 lỗi không sáng đèn màn hình vẩn còn thấy các icon trên màn hình khi rọi đèn vào. Trường …

Mở khóa iCloud iPad Air 1

Đây là giải pháp mở iCloud iPad Air 1 bằng phần cứng và chỉ nên làm phần cứng ở thời điểm này. Phần…

iPad Air 1 mất hiển thị

iPad Air 1 lỗi không lên màn hình cũng như tất cả các model iphone ipad khác thường rất dể nhầm lẩn…

iPad Air 1 liệt phím home

iPad Air 1 lỗi nút home bấm không được không có phản hồi. Nút home là một module nằm trên cảm ứng k…

iPad Air 1 lỗi cảm ứng

iPad Air 1 lỗi cảm ứng màn hình nhấn vào icon và giử yên một lúc hoặc bật trình nút home ảo lên. sa…

iPad Air 1 mất đèn màn hình

iPad Air 1 mất đèn màn hình vẩn còn thấy các icon trên màn hình khi rọi đèn vào. Trường hợp khó nhì…

Mở khóa iCloud iPad 4

Chỉ nên Mở iCloud iPad 4 bằng phần cứng. Phần mềm mua code sever chỉ khả thi ở iPhone đời cao do gi…

iPad 4 mất hiển thị

iPad 4 lỗi không lên màn hình thường rất dể nhầm lẩn với dấu hiệu máy bị mất nguồn do mắt rất khó n…

iPad 4 mất đèn màn hình

iPad 4 lỗi không sáng đèn màn hình vẩn còn thấy các icon trên màn hình khi rọi đèn vào. Trường hợp …

iPad 4 liệt phím nguồn

iPad 4 lỗi nút nguồn bấm không ăn bật nguồn không được, tắt nguồn cũng không được. Ở máy đang mất n…

Mở khóa iCloud iPad 3

Ở thời điểm này chỉ nên mở iCloud iPad 3 bằng phần cứng. Phần mềm mua code sever chỉ khả thi ở iPho…

iPad 3 mất nguồn chạm Vbatt

iPad 3 mất nguồn bật không thấy lên gì có nhiều nguyên nhân dẩn tới lỗi mất nguồn. Hoặc hao pin dù …

iPad 3 sạc không báo gì

iPad 3 lỗi xạc khi cắm xạc không báo gì hoặc cắm xạc máy vẩn báo nhưng rất lâu vào Pin. Có trường h…

iPad 3 liệt phím home

iPad 3 lỗi nút home bấm không được không có phản hồi. Nút home là một module nằm trên màn hình kết …

Mở khóa iCloud iPad 2

Đây là giải pháp mở iCloud iPad 2 bằng phần cứng. Phần mềm mua code sever chỉ khả thi ở iPhone đời …