-->

iPad 2 mất camera

iPad 2 vào camera bị đen là do lỗi cụm camera hoặc lỗi phần xử lý camera trên main gây nên.

Các cách xác định iPad 2 vào camera bị đen do Main.

  • Đã thay thử cụm camera khác nhưng chụp vẩn bị đen.