-->

iPad 3 mất nguồn chạm Vbatt

iPad 3 mất nguồn bật không thấy lên gì có nhiều nguyên nhân dẩn tới lỗi mất nguồn. Hoặc hao pin dù đã tắt nguồn vẩn tuột pin. Dưới đây là các kiểm tra iPad 3 mất nguồn do chạm Vbatt

Các cách xác định iPad 3 mất nguồn do chạm áp Vbatt trên main.

  • Máy đang xài bổng dưng xụp nguồn. Cắm xạc không thấy lên gì.
  • Tháo máy ra cấp nguồn kiểm tra thì bộ cấp nguồn kiu tít tít.