-->

iPad 3 sạc không báo gì

iPad 3 lỗi xạc khi cắm xạc không báo gì hoặc cắm xạc máy vẩn báo nhưng rất lâu vào Pin. Có trường hợp càng xạc càng tụt Pin.

Các cách xác định iPad 3 lỗi xạc do Main.

  • Đã thây dây cáp xạc bên trong máy nhưng không được.