-->

iPad Air 1 lỗi cảm ứng

iPad Air 1 lỗi cảm ứng màn hình nhấn vào icon và giử yên một lúc hoặc bật trình nút home ảo lên. sau đó rê xung quanh sao cho hết phần cảm ứng. Nếu rớt ngay hàng nào hoặc cột nào là liệt hàng và cột đó. Trường hợp liệt hoàn toàn thì giử home và nguồn để khởi động máy lại xem sao.

Các cách nhận biết iPad Air 1 lỗi cảm ứng màn hình do Main.

  • Đã thay miếng cảm ứng khác test thử mà không được.