-->

iPad Mini 1 ẩn Wifi

iPad Mini 1 lỗi Wifi ẩn nghĩa là Wifi bị ẩn luôn. Vào cài đặt không bật lên được.

Cách để nhận biết iPad Mini 1 lỗi Wifi ẩn do Main :

  • Vào cài đặt - Wifi thấy thanh bật Wifi mờ đi không bật được. Có trường hợp vào cài đặt máy treo đơ lâu thật lâu cũng là lỗi wifi.