-->

iPhone 6 lỗi sai ngày giờ

iPhone 6 hiển thị thời gian không chính xác thông thường được gây ra do lỗi của dao động, vì vậy hãy thay thế dao động Y1200 thì vấn đề sẽ được giải quyết.


Chúng tôi sẽ cập nhật những giải pháp mới nhất tại đây, nếu bạn có những đóng góp có thể chia sẻ với chúng tôi thông qua mục liên hệ.

Chúc các bạn thành công!