-->

iPhone 8 Plus lỗi loa

Đây là giải pháp iPhone 8 Plus cho vấn đề chuông, còi hoặc loa rảnh tay không hoạt động. Giải pháp này có thể giúp ích về cách khắc phục sự cố và sửa chữa điện thoại.


Để sửa chữa loa rảnh tay của iPhone 8 Plus , trước tiên, bạn có thể làm sạch các miếng đệm tiếp xúc của đầu nối loa trên bảng mạch PCB nếu có hiện tượng ăn mòn và oxy hóa, sau đó kiểm tra loa bằng đồng hồ vạn năng để dễ dàng xác định xem nó có hoạt động hay không. . Thay thế một loa bị hỏng nếu tìm thấy. Nếu người nói được xác nhận là ổn, bạn có thể tham khảo giải pháp bên dưới và thực hiện quy trình kiểm tra và thử nghiệm trên một số thành phần được liên kết hoặc kết nối với thiết bị rảnh tay