-->

Mở khóa iCloud iPad 2

Đây là giải pháp mở iCloud iPad 2 bằng phần cứng. Phần mềm mua code sever chỉ khả thi ở iPhone đời cao do giá mở bằng phần mềm sẽ ngang với giá mua iPad xài rồi cùng thời điểm.

iPad 2 có 2 Phiên bản :

  • Phiên bản Wifi.
  • Phiên bản 3g + Wifi.

Mở iCloud iPad 2 phiên bản có Sim chỉ cần chuyển về bản wifi rồi restore là được.

Mở iCloud iPad 2 phiên bản wifi phải đục ổ cứng ra và mua số serials + wifi + bluetooth nạp vào ổ cứng rồi restore lại để Active

Sau khi mở iCloud tất cả sẽ về phiên bản wifi. Nếu máy có 3G sẽ mất tính năng đó và trở thành bản Wifi.