-->

Mở khóa iCloud iPad 4

Chỉ nên Mở iCloud iPad 4 bằng phần cứng. Phần mềm mua code sever chỉ khả thi ở iPhone đời cao do giá mở bằng phần mềm sẽ ngang với giá mua iPad xài rồi cùng thời điểm.

iPad 4 có 2 Phiên bản :

  • Phiên bản Wifi.
  • Phiên bản 3g + Wifi.

Phiên bản có sim sau khi mở iCloud tất cả sẽ về phiên bản wifi. Chỉ cần chuyển iPad về bản wifi rồi restore lại là được.

Mở iCloud iPad 4 phiên bản wifi thì nếu có bộ đổi chỉ việc đưa main vào và đổi thông tin ổ cứng cho trùng với thông tin vừa mua là được.