-->

Tuyển MOD điều hành VietNamGSM Forum

Nhằm mục đích duy trì và phát triển diễn đàn, BQT lập topic này để tuyển thêm Mod quản lý các box trên diễn đàn. Các thành viên có thể tự ứng cử hoặc đề cử người thích hợp, BQT sẽ xem xét và quyết định.


I. Nhiệm vụ

1. Giúp các thành viên tiếp cận và trao đổi thông tin dễ dàng nhất.
2. Phát triển các thành viên tại khu vực mình sinh sống.
3. Tham gia tổ chức các sự kiện của Diễn đàn.
4. Tạo các đề tài sôi nổi, phù hợp box mình quản lý, sắp xếp các đề tài hợp lý.
5. Cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến box do mình quản lý.
6. Đảm bảo các bài viết trong box mình theo đúng nội quy diễn đàn.
7. Xử lý các bài viết, các thành viên vi phạm theo hướng dẫn.
8. Quản lý các chủ đề dính trong khu vực của mình.
9. Thông báo cho BQT về các sự cố, hoặc các trường hợp khó khăn.
10. Chia sẻ kinh nghiệm xử lý với BQT.

II. Quyền lợi

1. Nick của Mod được set màu riêng.
2. Được quyền xóa bài, sửa bài trong box mình quản lý.
3. Được đại diện cho Diễn đàn trong các mối quan hệ với các tổ chức, cơ quan có liên quan.
4. Được hưởng thù lao khi Diễn đàn có thu nhập (hiện tại thì chưa có).

III. Điều kiện, yêu cầu

1. Yêu thích và ham mê các hoạt động cộng đồng.
2. Có thời gian cho công việc và lòng nhiệt huyết với diễn đàn.
3. Hòa đồng vui vẻ, luôn giữ mối quan hệ tốt với member, có khả năng xử lý tình huống tốt.
4. Sử dụng thành thạo từ ngữ tiếng Việt, biết dùng các chương trình cơ bản như: Word, Excel, các chức năng của diễn đàn.
5. Có khả năng thu thập thông tin từ các nguồn khác nhau để cập nhật lên diễn đàn.

IV. Nhiệm kỳ

1. Mod sẽ có nhiệm kỳ 1 năm kể từ ngày nhận trách nhiệm.
2. Nhiệm kỳ của Mod có thể kết thúc sớm nếu vi phạm nội quy diễn đàn hoặc bởi quyết định của Admin.
3. Nếu Mod muốn kết thúc nhiệm vụ trước thời hạn cần thông báo cho Admin để tuyển người khác thay thế.

V. Nội dung

1. Khu vực muốn làm Mod:
2. Họ tên:
3. Ngày sinh:
4. Địa chỉ:
5. Nick:
6. Số điện thoại:
7. Email:
8. Các cách thức liên lạc khác nếu có (YIM, Skype, FB, Flickr, Twitter...)
9. Các thông tin khác: tự giới thiệu, kinh nghiệm quản lý diễn đàn, ý tưởng sẽ đóng góp phát triển Diễn đàn, đặc biệt là trong khu vực mình quản lý.

Link đăng ký: tại đây