-->

Samsung Galaxy A02s Test Point

Samsung Galaxy A02s Test Point dùng để xóa mật khẩu màn hình, Bypass FRP, Flash và cứu Boot.

Mỗi điện thoại đi kèm với các tùy chọn nhà phát triển khác nhau như Recovery Mode, Fastboot Mode / Bootloader Mode, and EDL Mode. Tất cả các chế độ này sử dụng để thực hiện các quy trình kiểm tra khác nhau. Một trong số chúng được sử dụng cho người dùng hoặc nhà phát triển Android hoặc sửa chữa điện thoại di động và một trong số chúng có thể được sử dụng bởi người dùng bình thường.Làm thế nào để xóa khóa màn hình và bypass FRP Samsung Galaxy A02s SM-A025F

Bạn có thể sử dụng EFT dongle, UMT dongle, octopus FRP tool, MRT key tool để bypass FRP và xóa mật khẩu màn hình Samsung Galaxy A02s hoặc bạn có thể thử các công cụ khác sử dụng test point ở trên để khởi động điện thoại của bạn vào chế độ Download Mode, loại bỏ điểm kiểm tra pin ngắn xuống đất và cắm cáp USB.