-->

Samsung Galaxy A01 Core Test Point

Sau đây, chúng tôi sẽ chia sẻ cách bạn có thể tìm ra Samsung Galaxy A01 Core Test Point vào chế độ Download mode để flash ROM stock. Nếu bạn đang nghĩ đến việc cài đặt phần mềm trên điện thoại di động Samsung Galaxy A013F bị khóa bootloader thì bạn cần khởi động thiết bị vào chế độ download mode. Sau đó, bạn có thể flash nó.

Samsung Galaxy A01 Core Test Point

Cách xóa mẫu hình và bypass FRP Samsung Galaxy A01 Core SM-A013F

Bạn có thể sử dụng EFT dongle, UMT dongle, octopus FRP tool, MRT key tool để bypass FRP và xóa mẫu hình Samsung A01 Core hoặc bạn có thể thử các công cụ khác sử dụng TestPoint ở trên.