-->

Samsung Galaxy M02 Test Point

Nếu bạn đang muốn kiểm tra Samsung Galaxy M02 Test Point ở đâu thì hãy làm theo các bước dưới đây. Sau đó, sử dụng chúng để vào chế độ Download Mode để thực hiện các chức năng khác nhau như flash firmware, cài đặt ROM / Kernel tùy chỉnh...Làm thế nào để loại bỏ khóa màn hình và FRP Samsung Galaxy M02 M022F

Bạn có thể sử dụng EFT dongle, UMT dongle, octopus FRP tool, MRT key tool để loại bỏ khóa màn hình và FRP trên Samsung Galaxy M02 M022F hoặc bạn có thể sử dụng các công cụ khác sử dụng Test Point ở trên để khởi động điện thoại của bạn vào chế độ Download Mode.