-->

Samsung Galaxy M11 Test Point

Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn Samsung Galaxy M11 Test Point. Bằng cách sử dụng Test Point, bạn có thể dễ dàng khôi phục ROM gốc, bypass FRP hoặc đặt lại dữ liệu người dùng trên thiết bị của bạn thông qua UFi Box hoặc bất kỳ công cụ nào khác.Làm thế nào để xóa mẫu hình và bypass FRP Samsung Galaxy M11 M115F

Bạn có thể sử dụng EFT dongle, UMT dongle, octopus FRP tool, MRT key tool để bypass FRP và xóa mẫu hình Samsung Galaxy M11 hoặc bạn có thể sử dụng công cụ khác sử dụng Test Point ở trên để khởi động điện thoại của bạn vào chế độ Download Mode.