-->

Xiaomi Redmi Note 7 không có dịch vụ

Giải pháp trong bài đăng này có thể giúp khắc phục và sửa chữa Xiaomi Redmi Note 7 không có dịch vụ, lỗi mạng. Trước khi bạn có thể tiếp tục sử dụng giải pháp này, hãy đảm bảo rằng phần mềm của thiết bị đã được khôi phục, flash hoặc cập nhật. Giải pháp này chỉ có thể hoạt động nếu thiết bị hư hỏng do vào nước hoặc rơi đất.

Xiaomi Redmi Note 7 không có dịch vụ

Sự cố mạng của Xiaomi Redmi Note 7

 • Không có sóng.
 • Sóng yếu.
 • Hiển thị đang tìm kiếm mạng, nhưng không được kết nối.
 • Tín hiệu chập chờn.
 • Tự ngắt cuộc gọi.

Nguyên nhân gây ra sự cố mạng Xiaomi Redmi Note 7

 • Thẻ SIM của bạn có thể bị lỗi.
 • Nhà điều hành mạng của bạn có thể đang gặp vấn đề tạm thời.
 • Tiếp xúc ăng-ten GSM có thể bị gỉ hoặc có thể bị dính bụi bẩn.
 • Các đường tiếp xúc của ăng-ten bị ngắn mạch.
 • Bất kỳ cuộn dây và tụ điện nào của mạng ăng-ten hoặc IC Power Amp đều có thể bị lỗi.
 • Anten cuộn thứ cấp có thể bị lỗi.

Giải pháp vấn đề về mạng Xiaomi Redmi Note 7

 • Khởi động lại điện thoại Xiaomi Redmi Note 7 của bạn và kiểm tra.
 • Tháo và lắp lại thẻ SIM và kiểm tra.
 • Chuyển đổi giữa các chế độ mạng khác nhau và kiểm tra.
 • Kiểm tra xem có thẻ SIM khác nào đang hoạt động không.
 • Thẻ SIM hoặc nhà mạng của bạn có thể đang gặp sự cố.