-->

FRP King Tool V1.0 By AkSumon

FRP King Tool V1.0 là một công cụ nhỏ gọn trên máy tính Windows, cho phép người dùng bypass FRP khỏi điện thoại Samsung bằng một số bước đơn giản. Công cụ này hoàn toàn miễn phí và được phát triển bởi AkSumon, đây là một công cụ rất đơn giản và dễ dàng sử dụng.

FRP King Tool V1.0 By AkSumon

Tính năng FRP King Tool

 • Read info (MTP)
 • Bypass FRP (MTP)
 • Read Info (ADB)
 • Reset FRP (ADB)
 • Disable Drivers Signature
 • Device Manager
 • Download USB Drivers

Hướng dẫn sử dụng

FRP King Tool hỗ trợ Bypass FRP điện thoại Samsung, hỗ trợ Android R11, Android Q10, Pie 9, Oreo 8.0

 • Tải xuống FRP King Tool V1.0
 • Giải nén và cài đặt
 • Cài đặt Samsung USB Driver
 • Kết nối điện thoại với Wifi
 • Kết nối điện thoại với máy tính
 • Chọn Disable Driver Signature
 • Reboot System
 • Khởi động lại máy tính
 • Chọn Bypass FRP (MTP)
 • Trên màn hình điện thoại Samsung mở Trình duyệt
 • Bạn có thể Bypass FRP bằng bất kỳ phương pháp nào

Download

File Size: 10.7MB