-->

Samsung Galaxy F22 Test Point

Bằng cách sử dụng Samsung Galaxy F22 Test Point, bạn có thể dễ dàng khôi phục ROM gốc, bỏ qua khóa FRP hoặc đặt lại dữ liệu người dùng trên thiết bị của mình thông qua UFi Box. Trong hướng dẫn này, chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn cách khởi động lại vào MTK Download Mode.

Samsung Galaxy F22 Test Point

Nếu bạn muốn xem Test Point Samsung Galaxy F22 (SM-E225F) nằm ở đâu thì hãy làm theo các bước dưới đây. Sau đó, sử dụng chúng để vào chế độ download mode để thực hiện các chức năng khác nhau như flash firmware, cài đặt ROMS / Kernel tùy chỉnh, v.v. bạn có thể sử dụng Test Point này trong bất kỳ box nào giống như MRT, UFI, UMT, Medusa chỉ cần kết nối điểm vàng và nối đất, sau đó kết nối cáp USB. Mặc dù đây là một phương pháp tiên tiến, một số người dùng vẫn thích sử dụng kỹ thuật này unlocked bootloader để bypass.