-->

Xiaomi Redmi Note 9 không có sóng

Có nhiều báo cáo về việc Redmi Note 9 gặp phải nhiều vấn đề về tín hiệu mạng, vì vậy chúng tôi chia sẻ bài viết này để cung cấp một loạt các giải pháp hỗ trợ sửa chữa. Nếu bạn là một kỹ thuật viên di động và đang tìm kiếm giải pháp sửa chữa điện thoại Xiaomi Redmi Note 9 mất sóng, lỗi sóng, không có sóng... hướng dẫn này có thể hữu ích.

Xiaomi Redmi Note 9 không có sóng

Giải pháp trong bài đăng này có thể giúp khắc phục và sửa chữa điện thoại Xiaomi Redmi Note 9 không có sóng. Trước khi bạn có thể tiếp tục sử dụng giải pháp này, hãy đảm bảo rằng phần mềm của thiết bị đã ổn, được khôi phục và đã được flash hoặc cập nhật. Giải pháp này chỉ có thể sử dụng nếu thiết bị vào nước hoặc do người dùng làm rơi đất.

Dấu hiệu Redmi Note 9 gặp sự cố mạng

 • Không có mạng trên điện thoại của bạn.
 • Tín hiệu thấp.
 • Điện thoại chỉ tìm kiếm mạng, nhưng không được kết nối.
 • Tín hiệu giảm liên tục.

Nguyên nhân Redmi Note 9 gặp sự cố mạng

 • Thẻ SIM của bạn có thể bị lỗi.
 • Nhà điều hành mạng của bạn có thể đang gặp trục trặc tạm thời.
 • Tiếp điểm ăng-ten GSM có thể bị gỉ hoặc có thể bị dính một số bụi bẩn.
 • Các đường tiếp xúc của ăng-ten không đầy đủ với các điểm tiếp xúc của ăng-ten GSM.
 • Bất kỳ cuộn dây và tụ điện nào của mạng ăng-ten hoặc IC Power Amp đều có thể bị lỗi.
 • Anten cuộn thứ cấp có thể bị lỗi.

Sửa chữa các vấn đề về tín hiệu Xiaomi Redmi Note 9

 • Khởi động lại điện thoại Xiaomi Redmi Note 9 của bạn và kiểm tra.
 • Tháo và lắp lại thẻ SIM và kiểm tra.
 • Chuyển đổi giữa các chế độ mạng khác nhau và kiểm tra.
 • Kiểm tra xem có thẻ SIM nào khác đang hoạt động không và thẻ SIM hoặc nhà khai thác mạng của bạn có thể đang gặp sự cố.
 • Các cách giải quyết vấn đề mạng của Redmi Note 9 Jumper