-->

OPPO A37 không có sóng

Giải pháp trong bài đăng này có thể giúp bạn khắc phục và sửa chữa điện thoại OPPO A37 không có sóng, mất sóng hoặc sóng yếu. Trước khi bạn có thể tiếp tục sử dụng giải pháp này, hãy đảm bảo rằng phần mềm của thiết bị đã ổn, được khôi phục và đã được flash và hoặc cập nhật. Giải pháp này chỉ có thể hoạt động nếu thiết bị vào nước hoặc rơi đất.

OPPO A37 không có sóng

OPPO A37 không có sóng

OPPO A37 không có sóng

Sự cố mạng của Oppo A37

 • Không có mạng trên điện thoại của bạn.
 • Tín hiệu thấp.
 • Điện thoại chỉ tìm kiếm mạng, nhưng không được kết nối.
 • Tín hiệu giảm liên tục.
 • Không thể thực hiện cuộc gọi.

Nguyên nhân gây ra sự cố mạng Oppo A37

 • Thẻ SIM của bạn có thể bị lỗi.
 • Nhà điều hành mạng của bạn có thể đang gặp vấn đề.
 • Tiếp điểm ăng-ten GSM có thể bị gỉ hoặc có thể bị dính bụi bẩn.
 • Các đường tiếp xúc của ăng-ten không liên lạc đầy đủ với các điểm tiếp xúc của ăng-ten GSM.
 • Bất kỳ cuộn dây và tụ điện nào của mạng ăng-ten hoặc IC Power Amp đều có thể bị lỗi.
 • Anten cuộn thứ cấp có thể bị lỗi.

Giải pháp vấn đề cách mạng của Oppo A37

 • Khởi động lại điện thoại Oppo A37 của bạn và kiểm tra.
 • Tháo và lắp lại thẻ SIM để kiểm tra.
 • Chuyển đổi giữa các chế độ mạng khác nhau và kiểm tra.
 • Kiểm tra xem có thẻ SIM nào khác đang hoạt động không.
 • Thẻ SIM hoặc nhà điều hành mạng của bạn có thể đang gặp sự cố.