-->

Vsmart Star V320A mất wifi

Nhận cây Vsmart Star V320A lỗi wifi, wifi chập chờn, sóng wifi yếu... Tháo máy ra thấy main vào nước nhẹ nhưng khu vực sóng không có hiện tượng vào nước, kiểm tra thấy cuộn dây trong hình ngắn mạch. Câu lại ok

Vsmart Star V320A mất wifi