-->

LPro Boot Disk - Bypass iOS 14 & 15 không cần Jailbreak

LPro Boot Disk - Bypass iOS 14 & 15 không cần Jailbreak

Hỗ trợ

Máy đang Passcode (mật khẩu) hoặc Disable (vô hiệu hóa)
Nhét sim vào máy kiểm tra sóng, tên nhà mạng
Không cần cài đặt, chỉ cần mở tool lên và làm
Thông báo, iCloud, iMess, Facetime hoạt động tốt
Hỗ trợ MacOS từ Mojave đến BigSur
Copy ECID từ LPro Boot Disk

Không hỗ trợ

Máy đã Restore màn hình Hello
Máy mất sóng, hư phần cứng
Máy Update từ iOS thấp lên iOS15 (vì có thể sẽ không boot được)

Hướng dẫn

Backup

Đưa máy về DFU sau đó bấm IPWNDFU
Bấm RamDisk
Bấm Check SSH (nếu bị lỗi thì mở lại tool và bấm lần nữa)
Bấm Backup Activation

Sau khi Backup xong thì Restore lại máy hoặc xóa trắng rồi sang bước tiếp theo

Restore

Đưa máy về DFU sau đó bấm IPWNDFU
Bấm RamDisk
Bấm Check SSH (nếu bị lỗi thì mở lại tool và bấm lần nữa)
Bấm Restore Activation

Download