-->

Samsung Galaxy A12 không có dịch vụ

Giải pháp trong bài đăng này có thể giúp bạn khắc phục và sửa chữa điện thoại Samsung Galaxy A12 không có dịch vụ, sóng yếu hoặc chập chờn... Trước khi bạn có thể tiếp tục sử dụng giải pháp này, hãy đảm bảo rằng phần mềm của thiết bị đã được khôi phục, flash hoặc cập nhật.

Samsung Galaxy A12 không có dịch vụ

Dấu hiệu Samsung Galaxy A12 gặp sự cố mạng

 • Không có mạng trên điện thoại của bạn.
 • Tín hiệu thấp.
 • Điện thoại chỉ tìm kiếm, nhưng không được kết nối.
 • Tín hiệu giảm liên tục.
 • Tự ngắt cuộc gọi.

Nguyên nhân gây ra sự cố mạng Samsung Galaxy A12

 • Thẻ SIM của bạn có thể bị lỗi.
 • Nhà điều hành mạng của bạn có thể đang gặp khó khăn tạm thời.
 • Tiếp điểm ăng-ten GSM có thể bị gỉ hoặc có thể bị dính một số loại bụi bẩn.
 • Tiếp điểm các đường dây của ăng-ten không tiếp xúc đầy đủ với các điểm tiếp xúc của ăng-ten GSM.
 • Bất kỳ cuộn dây và tụ điện nào của mạng ăng-ten hoặc IC Power Amp đều có thể bị lỗi.
 • Anten cuộn thứ cấp có thể bị lỗi.

Giải pháp khắc phục sự cố mạng Samsung Galaxy A12

 • Khởi động lại điện thoại Samsung Galaxy A12 của bạn và kiểm tra.
 • Tháo lắp lại thẻ SIM và kiểm tra.
 • Chuyển đổi giữa các chế độ mạng khác nhau và kiểm tra.
 • Kiểm tra xem có thẻ SIM nào khác đang hoạt động không.
 • Thẻ SIM hoặc nhà điều hành mạng của bạn có thể đang gặp sự cố.
 • Cách giải quyết vấn đề mạng Samsung Galaxy A12 Jumper