-->

Samsung Galaxy A03s PinOUT

Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm Samsung Galaxy A03s PinOUT bằng cách làm theo hướng dẫn đầy đủ bên dưới cùng với hình ảnh. Bằng cách sử dụng ISP Pinout, bạn có thể bypass FRP hoặc đặt lại dữ liệu người dùng trên thiết bị của mình thông qua Easy JTAG Plus Box hoặc bất kỳ công cụ nào khác.

Pinout ISP của Samsung Galaxy A03s A037M là gì?

Samsung Galaxy A03s PinOUT

ISP có nghĩa là "Lập trình trong hệ thống". Lập trình trong hệ thống (ISP) cho phép giao tiếp diễn ra với chip đích mà không cần phải tháo nó ra. Ưu điểm chính của phương pháp này là khả năng giao tiếp với eMMC của chip mục tiêu hoặc eMCP bỏ qua CPU. Nó mang lại tốc độ trích xuất dữ liệu cao hơn so với JTAG nhưng nó đòi hỏi kỹ năng hàn tuyệt vời. ISP áp dụng cho pháp y, là hoạt động kết nối với chip bộ nhớ flash eMMC hoặc eMCP nhằm mục đích tải xuống toàn bộ nội dung bộ nhớ của thiết bị.

Làm thế nào để bypass FRP của Samsung Galaxy A03s bằng UFI Dongle

  1. Chạy phần mềm UFi Box.
  2. Chọn "Direct eMMC (ISP)".
  3. Nhấn vào Identify eMMC, nó sẽ nhận ra thiết bị của bạn.
  4. Chuyển đến tab User Partition và nhấp vào Special Task. Chọn Factory reset từ danh sách các tùy chọn.
  5. Ngắt kết nối và lắp ráp điện thoại của bạn trở lại tình trạng cũ. Bật điện thoại của bạn lên và tận hưởng.
  6. Xong.