-->

Samsung Galaxy M12 M127F PinOUT

Bằng cách sử dụng Samsung Galaxy M12 M127F PinOUT bạn có thể dễ dàng khôi phục ROM gốc, bypass FRP, Xóa chế độ mất mật khẩu MDM (Device Lock, No Downloads Mode, No Recovery) và Remove FRP Direct bằng Easy Jtag Plus hoặc UFI Box. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn hình ảnh của pinout và test point cho Samsung Galaxy M12.

Samsung Galaxy M12 M127F PinOUT

Samsung Galaxy M12 ISP EMMC Pinout

Quy trình phần cứng:

  • Bạn cần tháo vỏ sau ra khỏi điện thoại của mình, rút ​​bo mạch chủ khỏi pin, cảm biến vân tay và camera hiện có.
  • Tháo các vít khỏi bo mạch chủ và lấy nó ra và đặt nó vào một nơi an toàn.
  • Trên bo mạch chủ của bạn, xác định vị trí sáu chân eMMC: Dat 0, CLK, CMD, GND, VCC, và VCCQ.
  • Mở UFI và lấy bộ điều hợp ra, bạn sẽ thấy các chân tương tự chính xác trong bộ điều hợp mà tôi đã đề cập ở bước trước.
  • Hàn 4 chân: Dat0, CLK, CMD và GND với jumper giữa bo mạch chủ và bộ điều hợp. Để lại VCC và VCCQ cho USB để cấp nguồn cho chúng.
  • Đặt bộ chuyển đổi bên trong UFI. Kết nối hộp với máy tính.
  • Kết nối bo mạch chủ với pin của điện thoại. Sau đó, đặt cáp USB vào điện thoại và kết nối với máy tính.

Sửa chữa Samsung Galaxy M12 M127F chết boot hoặc bất kỳ điện thoại thương hiệu nào bạn cần hai thiết bị tốt nhất trên thị trường, một là easy jtag plus và một là ufi box. Những box này giúp một số điện thoại sau khi flash sai phần mềm không hiển thị khởi động trên màn hình.