-->

Pinout Samsung Galaxy A52s A528B 5G

Bạn đang cố gắng flash hoặc bypass FRP trên điện thoại Samsung Galaxy A52s A528B. Điều đó có nghĩa là bạn cần sử dụng Pinout Samsung Galaxy A52s A528B 5G để flash firmware stock, Remove Locks và FRP.

Pinout Samsung Galaxy A52s A528B 5G

Hình ảnh sơ đồ của Samsung Galaxy A52s A528B 5G UFS ISP

  • Bạn cần lấy vỏ sau ra khỏi điện thoại, rút ​​bo mạch chủ khỏi pin, cảm biến vân tay và camera.
  • Tháo các vít khỏi bo mạch chủ, lấy nó ra và đặt nó vào một nơi an toàn.
  • Trên bo mạch chủ của bạn, xác định vị trí sáu chân eMMC: TxOp, TxOn, RxOp, RxOn.
  • Mở UFI và lấy bộ điều hợp ra khỏi nó, bạn sẽ thấy các chân tương tự mà tôi đã đề cập ở bước trước.
  • Hàn 4 chân: TxOp, TxOn, RxOp, RxOn với jumper giữa bo mạch chủ và bộ điều hợp. Để lại VCC và VCCQ cho USB để cấp nguồn cho chúng.
  • Đặt bộ chuyển đổi bên trong hộp UFI. Kết nối hộp với máy tính.
  • Kết nối bo mạch chủ với pin của điện thoại, đặt cáp USB vào điện thoại và kết nối với máy tính.