-->

PinOUT Samsung Galaxy M32 M326B

Ở đây bạn sẽ tìm thấy kết nối trực tiếp của PinOUT Samsung Galaxy M32 M326B và cách sử dụng nó. Bằng cách sử dụng sơ đồ này bạn có thể thực hiện bypass FRP, xóa mật khẩu, xóa mẫu hình Samsung Galaxy M32.

Hình ảnh sơ đồ chân ISP của Samsung Galaxy M32 M326B

PinOUT Samsung Galaxy M32 M326B

Yêu cầu:

 • Samsung Galaxy M32 sạc đầy pin
 • Easy Jtag box và adapter
 • Cáp Micro USB
 • Máy tính hoặc máy tính xách tay

Bypass FRP Samsung Galaxy M32 bằng EasyJTAG Plus

 1. Tháo mặt sau của thiết bị và kết nối dây với Pinout UFS ISP.
 2. Kết nối UFS ISP Pinout với EasyJTAG Plus.
 3. Kiểm tra tab "UFS".
 4. Sau đó nhấp vào "Identify UFS Chip".
 5. Kết nối Samsung Galaxy M32 của bạn với PC qua cáp USB.
 6. Đi tới Preset chọn Persistent.
 7. Bây giờ nhấp vào Erase LUN0 Data.
 8. Xong.