-->

Xiaomi Redmi 7 không có dịch vụ

Có nhiều báo cáo về việc chủ sở hữu Redmi 7 luôn gặp phải nhiều vấn đề về tín hiệu mạng, vì vậy chúng tôi chia sẻ bài viết này để cung cấp một loạt các giải pháp toàn diện. Nếu bạn là một kỹ thuật viên di động và đang tìm kiếm giải pháp để khắc phục sự cố Redmi 9A, hướng dẫn khắc phục sự cố này có thể hữu ích. Tìm hiểu những gì bạn có thể làm bằng cách làm theo các đề xuất của chúng tôi bên dưới.

Sự cố mạng của Redmi 7

 • Không có mạng trên điện thoại của bạn.
 • Tín hiệu thấp.
 • Điện thoại chỉ tìm kiếm mạng, nhưng không được kết nối.
 • Tín hiệu giảm liên tục.
 • Sự cố bỏ cuộc gọi.

Lý do cho sự cố mạng của Redmi 7

 • Thẻ SIM của bạn có thể bị lỗi.
 • Nhà khai thác mạng của bạn có thể đang gặp khó khăn tạm thời.
 • Tiếp điểm ăng-ten GSM có thể bị gỉ hoặc có thể có một số loại bột.
 • Tiếp điểm Các đường dây của ăng-ten không liên lạc đầy đủ với các điểm tiếp xúc của ăng-ten GSM.
 • Bất kỳ cuộn dây và tụ điện nào của mạng ăng-ten hoặc IC Power Amp đều có thể bị lỗi.
 • Anten cuộn dây thứ cấp có thể bị lỗi.

Cách sửa chữa các vấn đề về tín hiệu mạng Xiaomi Redmi 7

Xiaomi Redmi 7 không có dịch vụ

Khởi động lại điện thoại và Redmi 9A của bạn và kiểm tra. Tháo và lắp lại thẻ SIM và kiểm tra. Chuyển đổi giữa các chế độ mạng khác nhau và điều khiển. Kiểm tra xem có thẻ SIM nào khác hoạt động không và thẻ SIM hoặc nhà khai thác mạng của bạn có thể đang gặp sự cố. Các cách giải quyết sự cố mạng Redmi 7