-->

MTK META Utility V61 Latest Version

MTK META Utility V61 là công cụ miễn phí trên Windown giúp bypass DAA & SLA Auth (Secure Boot protection) tất cả những điện thoại chip MediaTek MTK. Bạn sẽ không thể flash hoặc mở khóa điện thoại của mình, công cụ vô hiệu hóa khởi động bảo mật MediaTek MTK có thể giúp bạn vượt qua bảo mật xác thực từ điện thoại của mình.

MTK META Utility V61 Latest Version

Download: MTK META Utility V61