-->

Xiaomi Redmi 8 không có dịch vụ

Có nhiều báo cáo về việc chủ sở hữu Xiaomi Redmi 8 gặp phải vấn đề về tín hiệu mạng, vì vậy chúng tôi chia sẻ bài viết này để cung cấp một loạt các giải pháp toàn diện. Nếu bạn là một kỹ thuật viên di động và đang tìm kiếm giải pháp để khắc phục sự cố mạng Redmi 8, bạn có thể làm theo các đề xuất của chúng tôi bên dưới.

Xiaomi Redmi 8 không có dịch vụ

Sự cố mạng Xiaomi Redmi 8

 • Không có mạng trên điện thoại của bạn.
 • Tín hiệu thấp.
 • Điện thoại chỉ tìm kiếm mạng, nhưng không được kết nối.
 • Tín hiệu giảm liên tục.

Lý do cho sự cố mạng của Xiaomi Redmi 8

 • Thẻ SIM của bạn có thể bị lỗi.
 • Nhà điều hành mạng của bạn có thể đang gặp khó khăn tạm thời.
 • Tiếp điểm của ăng-ten GSM có thể bị gỉ hoặc có thể có một số bụi bẩn.
 • Các đường dây của ăng-ten không liên lạc đầy đủ với các điểm tiếp xúc của ăng-ten GSM.
 • Bất kỳ cuộn dây và tụ điện nào của mạng ăng-ten hoặc IC Power Amp đều có thể bị lỗi.
 • Anten cuộn thứ cấp có thể bị lỗi.

Sửa chữa các vấn đề về tín hiệu Xiaomi Redmi 8

 • Khởi động lại điện thoại Xiaomi Redmi 8 của bạn và kiểm tra.
 • Tháo, lắp lại thẻ SIM và kiểm tra.
 • Chuyển đổi giữa các chế độ mạng khác nhau và điều khiển.
 • Kiểm tra xem có thẻ SIM nào khác đang hoạt động không.