-->

Xiaomi Redmi Note 8 Pro không có dịch vụ

Có nhiều báo cáo về việc chủ sở hữu Xiaomi Redmi Note 8 Pro gặp vấn đề về tín hiệu mạng, vì vậy chúng tôi chia sẻ bài viết này để cung cấp một loạt các giải pháp toàn diện. Nếu bạn là một kỹ thuật viên di động và đang tìm kiếm giải pháp để sửa chữa sự cố mạng Xiaomi Redmi Note 8 Pro, hướng dẫn khắc phục sự cố này có thể hữu ích.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro không có dịch vụ

Giải pháp trong bài đăng này có thể giúp bạn khắc phục và sửa chữa sự cố mạng Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Trước khi bạn có thể tiếp tục sử dụng giải pháp này, hãy đảm bảo rằng phần mềm của thiết bị đã ổn, được khôi phục, flash hoặc cập nhật. Giải pháp này chỉ có thể hoạt động nếu thiết bị bị nước làm hỏng hoặc rơi nặng do người dùng.

Sự cố mạng Xiaomi Redmi Note 8 Pro

 • Không có mạng trên điện thoại của bạn.
 • Tín hiệu thấp.
 • Điện thoại chỉ tìm kiếm mạng, nhưng không được kết nối.
 • Tín hiệu giảm liên tục.

Lý do cho sự cố mạng của Xiaomi Redmi Note 8 Pro

 • Thẻ SIM của bạn có thể bị lỗi.
 • Nhà điều hành mạng của bạn có thể đang gặp khó khăn tạm thời.
 • Tiếp điểm của ăng-ten GSM có thể bị gỉ hoặc có thể có một số loại bột.
 • Tiếp điểm các đường dây của ăng-ten không liên lạc đầy đủ với các điểm tiếp xúc của ăng-ten GSM.
 • Bất kỳ cuộn dây và tụ điện nào của mạng ăng-ten hoặc IC Power Amp đều có thể bị lỗi.
 • Anten cuộn thứ cấp có thể bị lỗi.

Sửa chữa các vấn đề về tín hiệu mạng Xiaomi Redmi Note 8 Pro

 • Khởi động lại điện thoại Xiaomi Redmi Note 8 Pro của bạn và kiểm tra.
 • Tháo và lắp lại thẻ SIM và kiểm tra.
 • Chuyển đổi giữa các chế độ mạng khác nhau và điều khiển.
 • Kiểm tra xem có thẻ SIM nào khác hoạt động không và thẻ SIM hoặc nhà khai thác mạng của bạn có thể đang gặp sự cố.