-->

Pinout Samsung Galaxy A03 A035F

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cho bạn thấy hình ảnh thực tế của pinout Isp và test point của Samsung Galaxy A03 A035F M315. Bằng cách sử dụng test point, bạn có thể dễ dàng khôi phục ROM gốc, bypass FRP lock, Remove MDM Lost Mode (Device Lock, No Downloads Mode, No Recovery) và Xóa FRP Direct bằng UFS.

Mỗi điện thoại đều có các tùy chọn dành cho nhà phát triển khác nhau như Recovery mode, Fastboot mode/bootloader mode, và EDL mode. Tất cả các chế độ này sử dụng để thực hiện các quy trình thử nghiệm khác nhau. Một số trong số chúng chỉ có thể được sử dụng cho người dùng hoặc nhà phát triển Android nâng cao hoặc sửa chữa thiết bị di động và một số trong số chúng có thể được sử dụng bởi người dùng bình thường.

Công dụng của Samsung Galaxy A03 A035F Test Point

  • Cài đặt ROM gốc trên Samsung Galaxy A22.
  • Flash Samsung Galaxy A03 A035F mà không cần mở khóa bootloader.
  • Phục hồi Samsung Galaxy A03 A035F đã chết bằng cách flash firmware.
  • Cài đặt ROM stock dễ dàng, nếu thiết bị không thể khởi động vào chế độ fastboot hoặc thiết bị bị treo trên Logo Samsung.

Tại sao chúng ta cần Remove Screen Lock

Pinout Samsung Galaxy A03 A035F

Nếu bạn quên khóa màn hình khỏi thiết bị của mình và muốn xóa khóa hình khỏi thiết bị thì tôi ở đây để chia sẻ với bạn phương pháp phù hợp để Xóa khóa hình, Khóa mật khẩu, Khóa mã pin. hoặc Nếu thiết bị của bạn hiển thị quá nhiều lần thử hình mở khóa nếu bạn muốn mở khóa thì hãy làm theo quy trình dưới đây thật cẩn thận.