-->

Xiaomi Poco X3 loạn cảm ứng

Khi màn hình cảm ứng của điện thoại thông minh của bạn ngừng hoạt động, đó có thể là dấu hiệu của sự cố phần mềm hoặc sự cố phần cứng. Đó là lý do tại sao bạn cần thực hiện một số quy trình khắc phục sự cố để có thể biết tại sao nó lại xảy ra. Trước đây, chúng tôi đã từng gặp sự cố tương tự và đã có trường hợp màn hình cảm ứng ngừng hoạt động sau khi thiết bị bị rơi hoặc bị ướt. Nhưng cũng có trường hợp sự cố xảy ra mà không có lý do rõ ràng.