-->

OPPO F9 không có đèn nền

Sự cố hiển thị đèn nền của Oppo F9 là một trường hợp điển hình, đây sẽ là thời điểm chúng ta sử dụng nhiều hoạt động sử dụng thiết bị điện thoại Android, nhân cơ hội này Linh Kiện Lệ Khuyên sẽ cố gắng thảo luận và đưa ra giải pháp khắc phục lỗi đèn nền trên thiết bị Android Realme 7. Có thể một số bạn cũng gặp phải trở ngại và hư hỏng trên điện thoại Android Realme 7 bị mất đèn màn hình hoặc LCD.