-->

Pinout Samsung Galaxy A52s A528B

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cho bạn thấy hình ảnh thực tế của Pinout ISP và Test Point của Samsung Galaxy A52s A528B 5G. Bằng cách sử dụng Testpoint, bạn có thể dễ dàng khôi phục ROM gốc, bypass FRP, Remove MDM Lost Mode (Device Lock, No Downloads Mode, No Recovery) và Remove FRP Direct bằng UFS.


Mỗi điện thoại đều có các tùy chọn dành cho nhà phát triển khác nhau như Recovery mode, Fastboot mode/Bootloader mode và EDL mode. Tất cả các chế độ này sử dụng để thực hiện các quy trình thử nghiệm khác nhau. Một số trong số chúng chỉ có thể được sử dụng cho người dùng hoặc nhà phát triển Android nâng cao hoặc sửa chữa thiết bị di động và một số trong số chúng có thể được sử dụng bởi người dùng bình thường.