-->

PinOUT Xiaomi 12

Hướng dẫn này hữu ích cho những người có điện thoại thông minh Xiaomi 12 (Cupid). Nếu bạn gặp phải các sự cố như thiết bị bị brick, quên hình mở khóa hoặc không thể xác minh tài khoản Google của mình sau khi khôi phục cài đặt gốc, thì nó có thể giúp bạn khắc phục những sự cố đó một cách nhanh chóng.


Để sửa chữa các mẫu Xiaomi mới nhất, cần có test point để khởi động điện thoại vào chế độ EDL 9008. Nếu không sử dụng test point, điện thoại không thể được sửa chữa theo mặc định. Test point được sử dụng để sửa chữa nhiều loại trên điện thoại Xiaomi, chẳng hạn như loại bỏ FRP, loại bỏ MI Cloud và flash. Trên điện thoại mới nhất, test point là cần thiết để truy cập bảo mật của điện thoại.