-->

PinOUT Xiaomi Redmi 10

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cho bạn thấy hình ảnh thực tế của PinOUT ISP và Test Point Xiaomi Redmi 10. Bằng cách sử dụng ISP PinOUT, bạn có thể dễ dàng khôi phục ROM gốc, bỏ qua khóa FRP hoặc đặt lại dữ liệu người dùng trên thiết bị của mình thông qua UFi Box. UFi Box là một công cụ mạnh mẽ cho phép bạn dễ dàng truy cập bộ nhớ trong của thiết bị và thực hiện nhiều tác vụ khác nhau, bao gồm flash phần mềm, sao lưu dữ liệu, v.v.


Bạn có thể dễ dàng khôi phục ROM stock, bỏ qua khóa FRP, Remove MDM Passcode Lost Mode (Device Lock, No Downloads Mode, No Recovery) và Remove FRP Direct bằng Easy Jtag Plus hoặc UFI Box. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cho bạn thấy hình ảnh thử nghiệm và hoạt động của Pinout UFS và Test Point Xiaomi Redmi 10.