-->

Samsung Galaxy A11 không có tín hiệu

Samsung Galaxy A11 A115F không có dịch vụ, chỉ cuộc gọi khẩn cấp và không có lỗi tín hiệu là một trong những sự cố phổ biến mà người dùng điện thoại thông minh Samsung Galaxy A11 gặp phải bất kể thương hiệu và hệ điều hành mà thiết bị đang chạy. Các lỗi này cũng được gắn thẻ trong số các sự cố liên quan đến mạng khác trong thiết bị di động. Khi sự cố này xảy ra, bạn sẽ không thể gửi và nhận tin nhắn văn bản cũng như thực hiện hoặc nhận cuộc gọi trên thiết bị của mình.