-->

Samsung Galaxy A23 SM-A235F Pinout

Bằng cách sử dụng sơ đồ chân này, bạn có thể thực hiện flash chip UFS xóa Samsung Galaxy A23 SM-A235F reset FRP, write UFS dump, MDM lock remove. Tại đây, bạn sẽ nhận được kết nối trực tiếp của Samsung Galaxy A23 SM-A235F UFS ISP Pinout và các cách sử dụng nó.