-->

Samsung Galaxy A31 không có sóng

Samsung Galaxy A31 A315F không có dịch vụ, chỉ cuộc gọi khẩn cấp và không có tín hiệu là một trong những sự cố phổ biến mà người dùng điện thoại thông minh Samsung Galaxy A31 gặp phải bất kể thương hiệu và hệ điều hành mà thiết bị đang chạy. Các lỗi này cũng được gắn thẻ trong số các sự cố liên quan đến mạng khác trong thiết bị di động. Khi sự cố này xảy ra, bạn sẽ không thể gửi và nhận tin nhắn văn bản cũng như thực hiện hoặc nhận cuộc gọi trên thiết bị của mình.