-->

Samsung Galaxy A11 SM-S115 TestPoint

Điểm kiểm tra là các vị trí thực tế trên bảng mạch in (PCB) của thiết bị có thể được sử dụng để buộc thiết bị vào một chế độ cụ thể để khắc phục sự cố hoặc flash chương trình cơ sở.


Trong trường hợp của Samsung Galaxy A11 SM-S115, các điểm kiểm tra có thể được tìm thấy trên PCB gần đầu nối pin. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc sử dụng các điểm kiểm tra để sửa đổi hoặc sửa chữa thiết bị của bạn có thể nguy hiểm và có thể làm mất hiệu lực bảo hành của bạn.

Bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ một kỹ thuật viên có trình độ hoặc trung tâm dịch vụ được ủy quyền đối với bất kỳ sửa chữa hoặc sửa đổi nào đối với thiết bị của bạn.