-->

SamFW FRP Tool V4.4 One Click FRP Remove

Để sử dụng SamFW FRP Tool, chỉ cần khởi chạy chương trình trên máy tính của bạn. Từ đó, chạm vào "Cuộc gọi khẩn cấp" và nhập #0# để truy cập chế độ kiểm tra. Tiếp theo, kết nối điện thoại của bạn với máy tính và nhấp vào "Remove FRP". Công cụ này sẽ tự động nhận dạng thiết bị của bạn và kích hoạt ADB, mở khóa FRP chỉ trong vài phút.


Có gì mới trong SamFW FRP Tool V4.4

Xóa FRP bằng một cú nhấp chuột
Thay đổi CSC bằng một cú nhấp chuột
Xóa FRP để có bản vá bảo mật mới (tháng 8 năm 2022)
Xóa FRP bằng một cú nhấp chuột

Download SamFW FRP Tool V4.4

Kích thước: 22 MB
Khả năng tương thích: Windows 10/7/8/7
Kiến trúc hệ thống được hỗ trợ: 32-bit và 64-bit