-->

Samsung Galaxy A32 mic không hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố về micrô với Samsung Galaxy A32 có thể do một số nguyên nhân, bao gồm giá trị điện trở cao hoặc thấp, quá trình oxy hóa, tiếp xúc kém hoặc một phần hoặc đoản mạch hoặc hở mạch. Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ thảo luận về các nguyên nhân có thể gây ra sự cố Mic của Galaxy A32 và cung cấp các giải pháp giúp bạn khắc phục sự cố và khắc phục sự cố.