-->

Samsung Galaxy A72 lỗi nhiệt độ pin

Nếu Samsung Galaxy A72 của bạn gặp lỗi dừng sạc đột ngột, bước đầu tiên là kiểm tra cổng sạc và phụ kiện. Lỗi này có thể do cáp USB hoặc bộ sạc bị lỗi. Để xác nhận, hãy thử sử dụng cáp và bộ sạc chính thức khác của Samsung hoặc sạc một thiết bị Samsung khác bằng thiết bị hiện tại. Điều này sẽ giúp xác định xem có vấn đề với các phụ kiện của bạn hay không.