-->

Vivo V20 không sạc được

Kiểm tra chức năng của bộ sạc là bước tiếp theo nếu Vivo V20 vẫn không sạc. Để thực hiện việc này, hãy thử sạc thiết bị bằng ổ cắm khác với bộ sạc. Có thể cần phải thay bộ sạc nếu điện thoại thông minh không sạc được.