-->

Huawei P30 Lite không nhận sạc

Nếu Huawei P30 Lite vẫn không sạc được, bước tiếp theo là đảm bảo bộ sạc đang hoạt động bình thường. Để thực hiện việc này, hãy thử cắm bộ sạc vào một ổ cắm khác và thử sạc thiết bị. Nếu thiết bị không sạc được, có thể bộ sạc cần được thay thế.