-->

iPhone 12 Mini không hiển thị

Sự cố đèn nền của iPhone 12 Mini thường biểu hiện là màn hình LCD không hiển thị dẫn đến màn hình trắng. Mặc dù vậy, điện thoại vẫn có thể phát ra âm thanh chuông và thông báo. Điều này cho thấy rằng vấn đề nằm ở đèn nền của màn hình LCD chứ không phải các thành phần âm thanh của điện thoại.