-->

iPhone 12 Pro Max không hiển thị

Đôi khi, sự cố có thể do trục trặc phần mềm. Có thể do lỗi phần mềm hoặc xung đột giữa màn hình mới cài và hệ điều hành của iPhone. Các vấn đề về đèn nền liên quan đến phần mềm có thể được khắc phục bằng cách thực hiện các quy trình khắc phục sự cố như khởi động lại thiết bị, nâng cấp phần mềm hoặc đặt lại cài đặt của thiết bị.