-->

Samsung Galaxy A04e không nhận sạc

Nếu Samsung Galaxy A04e vẫn không sạc được, bước tiếp theo là đảm bảo rằng bộ sạc đang hoạt động bình thường. Để thực hiện việc này, hãy thử cắm bộ sạc vào một ổ cắm khác và thử sạc thiết bị. Nếu thiết bị không sạc, có thể bộ sạc cần được thay thế.